Principen om överförd makt

EU har bara den makt som har givits EU i fördragen och - som en allmän princip - från medlemsstaterna. Makt som inte överförs till EU stannar hos nationalstaterna.

Den viktiga frågan är: Vem bestämmer om medlemsstaterna och EU inte är överens? Svaret är: EG-domstolen i Luxemburg. Successivt har den flyttat gränserna så långt att den holländske EG-domaren har sagt att det inte finns någon kärna av nationell befogenhet som inte kan övertas av EU.

Framtiden

Pricinpen upprepas i förslaget till EU-konstitution och liknar den som finns i den schweiziska konstitutionen och i det tionde tillägget till USA:s konstitution (som inte har förhindrat USA att utvecklas till en federal stat).

Länkar

Se också flexibilitetsklausul.