Flexibilitetsklausul

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

EU kan endast fatta beslut när det finns en särskild juridisk grund för att göra det i fördragen. De kallas principen om tilldelad makt. Men TEC innehåller en så kallad flexibilitetsklausul som har använts för att utvidga området för EU-reglering. Inom fördragens mål tillåter artikel 308 TEC att EU bestämmer på ett område där ingen annan artikel kan tillämpas.

Den användes särskilt under 70- och 80-talen för att öka EU:s befogenheter innan Enhetsakten (SEA) antogs 1987 och införde särskilda artiklar och kapitel som gav EU rätt att lagstifta på områden som miljö, forskning, utveckling och regionalpolitik.

Framtiden

Europeiska konventet vill behålla flexibilitetsklausulen för att möjliggöra flexibla justeringar av EU:s befogenheter inom ramen för Unionens mål.

Den gällande flexibilitetsklausulen kan användas bara för det som gäller den gemensamma marknaden. Den nya klausulen kan användas på alla områden av den Europeiska unionen.

Se EU-konstitutionen artikel I-17.