Proportionalitet

En viktig princip i fördragen som slår fast att EU:s lagstiftning ska vara så lite ingripande som möjligt och inte gå längre än vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Tillämpas också för EU:s "supernationella" lagstiftning.

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution finns ett förslag till protokoll om subsidiaritet och proportionalitet. Det ger en trejdedel av de nationella parlamenten rätt att reagera inom sex veckor mot förslag till EU-lagstiftning. Kommissionen måste då ompröva sitt förslag men måste inte ändra det.