Folkomröstning om det nya konstitutionsfördraget

Både euro-federalister och euro-skeptiker har föreslagit folkomröstning i alla medlemsstater om den föreslagna konstitutionen. Giscard d`Estaing har också uttalat sitt stöd för att hålla folkomröstningar.

I november 2003 uppskattas åtminstone sex länder planera folkomröstning om EU-konstitutionen.

En kampanjorganisation, European Referendum Campaign (ERC), kräver att folkomröstningar om konstitutionen hålls samtidigt med EU-parlamentsvalet i juni 2004. I de länder som enligt konstitutionen inte kan ordna beslutande folkomröstningar uppmanar ERC att rådgivande folkomröstningar hålls.

Länkar

Se också folkomröstningar om EU-medlemskap.

http://www.iri-europe.org

http://www.europeanreferendum.org/