Schmidt, Helmut (1918 - )

From left to right: Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Gaston Thorn, Anker Jorgensen and others (Photo: European Commission)

Den tyske socialdemokratiske förbundskansler som efterträdde Willy Brandt. Han hade ett nära samarbete med den franske presidenten Giscard d`Estaing. Schmidt och Giscard d'Estaing tog initiativ till det ekonomiska och monetära system som var föregångare till EMU och den gemensamma valutan.

Länkar

http://reference.allrefer.com/encyclopedia/S/SchmidtH.html