De sju

De sju ursprungliga länderna i EFTA (de länder som bildade EU kallades De sex).

Länkar

Se de sex.