De sex

Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg were the original six members in the European Economic Community (Photo: European Commission)

De sex staterna som bildade European Economic Community: Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Termen som användes om EFTA när organisationen hade sju medlemsstater var "De sju".

Nu har de sju EFTA-medlemmarna blivit fyra och de sex EEC-medlemmarna blir 25 efter utvidgningen av EU 2004.