Europeiska Frihandelsorganisationen, EFTA

European Free Trade Association logo (Photo: http://secretariat.efta.int/)

EFTA bildades 1959 och började fungera den 3 maj 1960. Huvudkontoret (sekretariatet) finns i Geneve.

EFTA är ett frihandelsområde där alla varor säljs utan tullavgifter. I motsats till EEC som är en tullunion har EFTA-länderna olika tullar mot andra länder, medan EG har samma tullar mot alla andra länder.

Strorbritannien tog initiativet till EFTA. Andra medlemmar var Österrike, Danmark, Portugal och Sverige, som alla gått med i EU. Finland, Island och Lichtenstein gick med i EFTA senare, och Finland lämnade 1995 för att istället gå med i EU.

För närvarande är Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz medlemmar. Norge, Island och Lichtenstein har ett s k EES-avtal med EU. Schweiz har röstat nej till både EU-medlemskap och EES-anslutning och har istället sju olika bilaterala avtal med EU. Avtalen garanterar Schweiz frihandel med EU. Schweiz är nu en "ö" inom EU.

Notera

Länkar

http://www.efta.int/