Idrott

Danish football fans (Photo: Notat)
Professionell idrott regleras av fördragen som en ekonomisk aktivitet enligt Bosmandomen. EU bidrar till idrottsaktiviteter och information om EU vid idrottsarrangemang och driver också ett stödprojekt, Eurathlon.

Notera

EU har beslutat att göra 2004 till Europeiska året för utbildning genom idrott.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att idrott ingår i områdena för stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder (artikel 16.2). Det möjliggör utarbetande av en gemensam idrottspolitik eller att bilda ett gemensamt EU-lag i olympiaderna. Men EU får inte harmonisera medlemsstaternas idrottspolitik.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/spor......files/annee_eur/a_2004_en.html

http://europa.eu.int/comm/sport/info/sport_eu/sport_en.html