TEMPUS

Stödprogram för perioden 2000-2006 för att återuppbygga högre utbildning i Västbalkan, Östeuropa, Centralasien och, sedan 2002, Medelhavsländerna.

Notera

Kopplat till TACIS och PHARE.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/educ......rogrammes/tempus/index_en.html