Thatcher, Margaret (1925 - )

Margaret Thatcher (Photo: thesetides.com)

Brittisk premiärminister 1979-1990 som förhandlade fram den brittiska rabatten på Fontainebleautoppmötet 1984.

Motvilligt gav hon sitt samtycke till att Storbritannien anslöt sig till Exchange Rate Mechanism (ERM) i oktober 1990. Thatcher hade till en början vägrat anslutning till ERM, emot råden från sin finansminister Nigel Lawson. När ERM-medlemskapet beslutades var det till en växelkurs mot D-marken som visade sig alltför hög.

Thatcher undertecknade också enhetsakten 1987, en milstolpe för utvecklingen mot fortsatt integration. Senare protesterade hon mot att ha blivit felinformerad om vad avtalet innebar.

Notera

Höll ett berömt tal i Bruges då hon kritiserade EU och uppmuntrade bildandet av den euroskeptiska Brugesgruppen i Storbritannien.

Länkar

http://www.margaretthatcher.com/