Tindemansrapporten

En rapport från 1975, skriven av den förre belgiske premiärministern Leo Tindemans. Innehöll förslag om direktval till EU-parlamentet och andra integrationsförslag som senare har förverkligats, till exempel den Ekonomiska och Monetära Unionen och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Tindemans

Tindemans valdes in i EU-parlamentet för det belgiska CVP-partiet. Han var ordförande för den kristdemokratiska gruppen i EU-parlamentet 1994-97.

Han var också ordförande för en arbetsgrupp som utarbetade fem olika scenarion för framtidens Europa. Boken publicerades på de flesta officiella EU-språk.

Länkar

http://www.epp-ed.org/Press/peve02/eve10_en.asp