Visegradstaterna

The Visegrad logo (Photo: Visegrad)

Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern träffades i Visegrad 1991 för att diskutera samarbeta om NATO och frågor inför EU-medlemskapet.

Länkar

http://www.visegradgroup.org/group.php