Vinsjöar

(Photo: Lis Lak)
EU köper vin som inte kan säljas på marknaden till fastställda priser inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
Vinet köps till garanterade minimipriser och omvandlas med EU-stöd till industrialkohol.