Youth for Europe

(Photo: European Commission)

EU-finansierad databas för ungdomsutbyte.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att ungdomspolitik blir ett område för stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder.

Länkar

http://www.youthforeurope.org/
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html