Nettobetalare och -mottagare

(Photo: EU Commission)

Medlemsstaterna betalar bidrag till EU:s budget. Några medlemsstater, som Tyskland och Sverige, betalar mer än de får och är nettobetalare. Andra, som Grekland, Portugal och Irland, betalar mindre än de får och är nettomottagare.

Det är svårt att beräkna nettobetalningarna för olika länder. Om en jordbruksprodukt säljs på EU-marknaden till ett högre pris än genomsnittet kan det ge vinst för det exporterande medlemslandet. Men det registreras inte i budgeten. Om en jordbruksprodukt säljs utanför EU blir det exportåterbäring som syns i budgeten.

Tullavgifter som betalas, om varor till exempel importeras till Rotterdam för att användas i Polen, redovisas i officiell EU-statistik som att Nederländerna är betalare, även om tullavgiften betalas av polackerna (och tvärtom).

Den förmån som Tyskland har av fri handel med industrivaror och tjänster syns inte i budgeten. Det gör inte heller nettovinst och -förlust genom till exempel EU:s gemensamma fiskepoiltik.

Länkar

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm