Sammanslaget fördrag

Ett sammanslaget fördrag samlar innehållet i flera fördrag till ett gemensamt.

Notera

1967 bildade Kol- och Stålunionen, Euratom och EEC gemensamma institutioner genom ett sammanslaget fördrag från 1965.

Länkar

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc112.htm