Kodifiering och konsolidering

(Photo: Lis Lak)

EU har beslutat att samla alla lagar från närliggande områden och att förenkla regelsystemet. Denna process kallas kodifiering.

Ett liknande projekt förenar lagar i en gemensam text (konsolidering) genom att göra alla tillägg i texten. Uppdelningen i olika dokument för huvudlagstiftningen och, ibland många, senare gjorda tillägg gör det omöjligt för en lekman att förstå vad som gäller juridiskt. Det är svårt även för experter.

Framtiden

I februari 2003 beslutade Komissionen att minska de existerande 97.000 sidorna lagtext i Official Journal med 35.000 till 2005.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/ente......_regulation/simplification.htm

http://europa.eu.int/rapid/sta......on.gettxt=gt&doc=IP/03/214|0|RAPID&lg=EN;