Förenkling

Förenkling är försök att göra ett komplicerat beslutssystem lättare att förså.

Framtiden

Europeiska konventet hade en arbetsgrupp ledd av den förre italienske premiärministern Giuliano Amato. Gruppen vill ha en radikal minskning av de nuvarande 32 olika beslutsmetoderna.

Förslaget till EU-konstitution följer delvis förslaget genom att minska rättsakterna till EU-lagar, ramlagar, beslut, förordningar, rekommendationer och yttranden.

Länkar

Se artikel I-32 i förslaget till EU-konstitution:

http://european-convention.eu.......t/docs/Treaty/cv00850.en03.pdf