Revisionsrapport

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Revisionsrätten utarbetar en årlig rapport om EU:s räkenskaper. Den presenteras varje år baserad på EU-kommissionens redovisning. EU-parlamentet och Rådet måste sedan godkänna räkenskaperna och besluta om ansvarsfrihet.

Notera

När EU-parlamentet 1998 vägrade ge ansvarsfrihet för räkenskaperna budgetåret 1996 ledde till att Kommissionen avgick den 15 mars 1999.

Revisionsrätten har kritiserat räkenskaperna varje år sedan 1994. Rätten har också kritiserat Kommissionens redovisningssystem.

Länkar

Se också Andreasen och misstroendeförklaring.

http://www.eca.eu.int/  http://europa.eu.int/comm/comm......chreyer/Presse/accountingfacts