Francovich-målet

Court of Justice in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Viktigt utslag av EG-domstolen som slog fast principen att regeringar kan tvingas betala kompensation till medborgare om landet inte har införlivat ett EU-direktiv i nationell lag. Mål C-6/90 och C-9/90.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/inte......_market/en/smn/smn3/s3mn02.htm