Brittisk rabatt

Fontainebleau castle (Photo: www.en.parisvision.com)

EU-toppmötet i Fontainebleau 1984 beslutade om en särskild rabatt på budgetavgiften för Storbritanninen. Den brittiska premiärministern Margaret Thatcher ville ha "pengar tillbaka" - och fick det. Den brittiska rabatten fastställs varje år som en reduktion av VAT-avgiften det kommande året.

Rabatten kommer att utgå även efter utvidgningen. De fattiga ansökarländerna kommer att få betala sin del av den brittiska rabatten. Under inträdesförhandlingarna begärde Polen att slippa medfinansiera rabatten men kravet avvisades.

Rabatten sågs som kompensation till Storbritannien för att den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är dyr för de brittiska skattebetalarna och konsumenterna eftersom Storbritannien får liten utdelning.

EU-parlamentet har inget inflytande över inkomsterna i budgeten - bara över utgifterna.

Länkar

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/2360889.stm