Kommissionsordförande

José Manuel Barroso, Commission President (Photo: European Commission)

Kommissionen leds av en ordförande, för närvarande Romano Prodi, tidigare Italiens premiärminister. Nästa ordförande utses med kvalificerad majoritet av stats- och regeringscheferna i Rådet och godkänns med enkel majoritet i EU-parlamentet enligt Nicefördraget.

Framtiden

Frankrike och Tyskland har föreslaget att Kommissionens ordförande ska utses av EU-parlamentet.

Förslaget till EU-konstitution innebär att en superkvalificerad majoritet i Rådet (två tredjedelsmajoritet av medlemsstaterna som representerar minst 60 % av EU-befolkningen) ska utse kandidaten som godkänns (väljs) av EU-parlamentet. Om EU-parlamentet avvisar en kandidat startar processen på nytt. Se artikel I-26.1.

Länkar

Se också Kommissionen och missförtroendeförklaring.
http://www.europa.eu.int/comm/......mmissioners/prodi/index_en.htm