Obligatoriska utgifter

(Photo: EU Commission)

Utgifter som har sin grund i fördragen eller redan beslutad lagstiftning. Denna del av EU:s budget, som handlar främst om lantbrukspolitiken, har Rådet beslutsrätten över.

Länkar

Se också icke-obligatoriska utgifter.