Icke-obligatoriska utgifter

(Photo: EU Commission)

Huvuddelen av EU:s budget, där EU-parlamentet har sista ordet om utgifterna inom vissa ramar.

Länkar

Se också budget och obligatoriska utgifter.