Konsensus

Konsensus betyder i allmänhet att ett beslut tas i princip enhälligt utan någon avvikande röst. Konsensus om ett förslag kan nås utan totalt stöd så länge ingen öppet uttrycker sitt motstånd.

I Europiska rådet har konsensus hittills varit den normala metoden för att fatta beslut. I detta forum innebär konsensus att ingen stats- eller regeringschef uttalar något motstånd. De nuvarande EU-fördragen nämner inte detta sätt att besluta men Europeiska konventet förslår att konsensus formellt förs in som en beslutsprocedur i Europeisa Rådet.

Under konventets arbete användes koncensus på ett nytt sätt som mer påminde om kvalificerad majoritet. Konventets sätt att besluta kritiserades eftersom dess ordförande Giscard d'Estaing inte alltid var överens med majoriteten om vad som omfattades av konsensus. Beslut som hade stöd av 90 procent av ledamöterna utelämnades från förslaget till EU-konstitution, medan andra med betydligt mindre stöd togs med.

Med tanke på de olika sätten att använda begreppet konsensus skulle det bli mer lättbegripligt om enkla beslutsregler tillämpades, som enhällighet, kvalificerad majoritet eller superkvalificerad majoritet