Förstainstansrätten

Enligt Enhetsakten 1987 har EG-domstolen i Luxemburg fått en underrätt som tar hand om mindre betydelsfulla mål, som ofta handlar om personalfrågor. Förstainstansrätten har flera kammare. Domslut kan överklagas till EG-domstolen.

Notera

Nicefördraget öppnar för flera specialiserade domstolar.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit att Förstainstansrätten ska byta namn till EU:s högsta domstol. Förslaget till EU-konstitution innebär också att det blir möjligt att med kvalificerad majoritet, 13 av 25 länder som också representerar 60 % av EU-medborgarna, inrätta fler specialiserade domstolar.

Länkar

http://curia.eu.int/