Jordbruksavgifter

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

EU har en gemensam jordbrukspolitik (CAP). Den innehåller fasta priser på jordbruksprodukter inom EU, vanligen över världsmarknadspriserna. Målet är att skydda EU:s jordbrukare från prissvängningarna på världsmarknaden. Utöver vanliga tullavgifter tar EU ut varierande importavgifter på jordbruksprodukter.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

Se också pdf-filen om jordbruk (enligt EU-konstitutionen): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf