ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Förkortning för Rådet för ekonomi- och finansministrarna som också styr den Ekonomiska och Monetära Unionen.

Före de officiella mötena träffas finansministrarna från de 12 länder som har antagit euron (eurozonländerna, som ibland kallas Euroland), och ibland håller de informella möten. Dessa möten kallas euro-X-möten från tiden när det var osäkert hur många länder som skulle komma med i eurosamarbetet.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår en mer formell roll för ECOFIN-ministrarna från euroländerna. Enligt ett speciellt protokoll för eurogruppen ska en informell euroklubb bildas med en ordförande vald på 2,5 år och gemensam representation vid internationella konferenser.

I ett EU med 25 länder kommer mindre än hälften att vara euroländer, trots att alla kandidatländerna enligt anslutningsavtalen är tvungna att gå med i eurosamarbetet.

Länkar

http://www.eu2004.ie/templates....../standard.asp?sNavlocator=4,19