Ecu

(Photo: EUobserver.dk)

European Currency Unit.

Ecun baserades på en "korg" av olika nationella valutor och användes inom det valutasystemet EMS från 1979. Varje valuta vägdes i korgen med en fixerad procentandel enligt varje lands andel av EU:s BNP och interna handel. EMS föregick införandet av enhetsvalutan euro. Ecun användes i EU:s budget till den 1 januari 1999 då euron introducerades. Euron fick samma värde som ecun.

Notera