Allied Harmony

NATO council meeting in Brussels (Photo: NATO)

Beteckningen på NATO:s militära operation i FYROM (Former Republic of Macedonia), alltså Makedonien, vilken övertogs av FN den 31 mars 2003 och kallades Concordia.

Länkar

Se också försvar.
http://ue.eu.int/arym/