Fair Chair-plattformen

Sign supporting the Fair Chair Platform (Photo: Lisbeth Kirk)
Poiltiskt program för att reformera EU-parlamentet. Målet är att ge ökade rättigheter till enskilda ledamöter och att göra villkoren för de politiska grupperna mer lika. Upprättat av "intergruppen" SOS Demokrati.