Fotboll

Danish red and white football supporters (Photo: Notat)

1995 beslutade EG-domstolen (Bosmanfallet)att professionell fotboll är en ekonomisk aktivitet som omfattas av EU:s fördrag och därför måste följa EU:s lagstiftning om fri rörlighet för arbetskraft.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att idrott blir ett område för stödjande åtgärder.