G8

UN Secretary General Kofi Annan, President George Bush, President of the Russion Federation Vladimir Putin, Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi (Photo: European Commission)

G8 är en grupp av världens rikaste och mäktigaste länder. De träffas regelbundet för att diskutera valutapolitik och andra frågor. Länderna är USA, Canada, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och numera också Ryssland.

Notera

EU-kommissionens ordförande och EU:s preidentskap deltar också på mötena. Enligt Nicefördraget ska EU:s position i G8-frågor som påverkar den ekonomiska och monetära unionen beslutas med kvalificerad majoritet.

Länkar

http://www.g7.utoronto.ca/