Rättsakternas hierarki

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Idag finns det två nivåer av EU-rättsakter, fördrag och s k sekundärlag - förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. EU-parlamentet antog i december 2002 Bourlanges-rapporten om rättsakternas hierarki.

Framtiden

Europeiska konventet diskuterade att lägga till en högre nivå av rättsakter, "organisk lag", som syftade på åtgärder mellan fördrag, EU-lag och ramlagar. Förslaget antogs inte.

Länkar

Se också konventets arbetsgrupper, förenkling och  delegerade beslut.