Ungern

Hungarian parliament in Budapest (Photo: European Commission)

Ungern har 10,2 miljoner invånare och en yta på 93.030 km2.

Ungern blev EU-medlem den 1 maj 2004. Den 12 april 2003 röstade 83,69 % av ungrarna ja till Ungerns medlemskap i en bindande folkomröstnnig. Men valdeltagandet var lågt. Mindre än hälften av befolkningen (45,62 %) röstade.

Ungern har 24 platser av 732 i EU-parlamentet och 12 av 321 röster i Rådet.

1988 var Ungern det första Central- och Östeuropeiska land som skrev under ett handels- och samarbetsavtal med EU. 1991 slöts ett Europaavtal och 1994 var Ungern det första landet i regionen som formellt ansökte om EU-medlemskap.

Länkar

http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en

http://www.europarl.eu.int/enl......applicants/hungary_home_en.htm