Internationale Handelsgesellschaft- och Simmenthal-målen

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Viktiga EU-mål från 1970 och 1977, där EG-domstolen slog fast att EU-lag tar över nationella grundlagar. Sedan dess har principen att nationella lagar måste ändras så att de stämmer överens med EU-lagar och inte tvärtom (EU-lagarnas företräde) också omfattar nationella grundlagar. Mål nr 1/70 och 106/77.

Inom medlemsstaterna erkänns EU-lagarnas företräde framför nationell grundlag endast i den irländska republiken. 

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innehåller ett helt nytt krav på att EU-lagstiftningens företräde ska respekteras. Det upprepar också kravet på medlemstaternas ovillkorliga lojalitet liksom förbudet mot att konflikter mellan EU och medlemsstaterna löses på annat sätt än i EG-domstolen.

Länkar

Se också Costa/Enel och Karlsruhedomstolen.