Majoritetsröstning

(Photo: Notat)
Se kvalificerad majoritet, enkel majoritet, röstregler i Rådet, röstregler i EU-kommissionen och röstregler i EU-parlamentet.