Monnet, Jean (1888 - 1979)

Jean Monnet (Photo: European Commission)

Fransman som var arkitekten bakom Schumanplanen som ledde till Kol- och Stålunionen (ECSC) och slutligen till den nuvarande Europeiska unionen. Monnet blev den förste ordföranden i ECSC.

"Monnetmetoden" eller “gemenskapsmetoden" är begrepp som båda används om överstatligt beslutsfattande efter förslag från EU-kommissionen i motsats till mellanstatlighet, då varje medlemsstat behåller sin suveränitet.

Biografi

Notera

EU-parlamentet köpte Monnets hus och gjorde det till museum.

Länkar

http://www.jean-monnet.net