Mellanstatliga metoden

Co-operation between governments on the basis of maintaining state sovereignty (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Samarbete mellan regeringar för att upprätthålla staternas självständighet i motsats till överstatlig integration, där regeringens funtioner och makt (befogenheter) flyttas från nationell till EU-nivå.

EU kan beskrivas som en pelarstruktur. EU är överstatligt i den första pelaren där EU-lag tar över nationell lag vid varje konflikt. EU är mellanstatligt i den andra pelaren för den gemensamma utrikes- och säkerhetsoplitiken och i den tredje pelaren för rättsliga och inrikes frågor. I de två senare pelarna behåller medlemsstaterna sin traditionella nationella självständighet.

Framtiden

EU-konstitutionen föreslår att de mellanstatliga pelarna ska tas bort.