Gemenskapsmetoden

Uttrycket används ofta som beteckning för det normala EU-sättet att fatta beslut, som skiljer sig från det vanliga sättet att fatta beslut i internationella sammanhang.

Gemenskapsmetoden bygger på att beslut fattas genom överenskommelser mellan medlemsstaternas regeringar, som inte alltid behöver vara enhälliga. Enskilda stater kan därför tvingas att acceptera beslut som de röstat mot. Detta överstatliga besultsfattande bygger på initiativ från EU-kmomissionen och kvalificerad majoritet i Rådet. Traditionellt bygger internationellt samarbete på enhällighet bland de deltagande staterna.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm

http://europa.eu.int/futurum/d......ments/other/oth220502_2_en.pdf