Nationell representation

Varje medlemsstat har en nationell representation i EU, utöver den vanliga ambassaden. Den kallas den "permanenta representatinoen" för medlemsstaen, på EU-slang "Repen".

Rådets permanenta representation, COREPER, förbereder de flesta frågor som tas upp vid mötena med Ministerrådet, och den beslutar om 15 % av lagstiftningen på egen hand. 70 % beslutas av 297 rådsarbetsgrupper, som ofta består av anställda vid de nationella representationerna. Bara 15 % är överenskommelser av ministrarna i Rådet själva.