Polen

Leszek Miller, Prime Minister and Wlodzimierz Cimoszewicz, Minister for Foreign Affairs of Poland signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

Med en yta på 312 000 km2 och en befolkning på 38,6 miljoner är Polen det klart största av de länder som blev medlemmar den 1 maj 2004.

Har haft ett Europaavtal sedan 1994 då Polen också ansökte om medlemskap.

Polen har 27 röster av 321 i Ministerrådet och 54 ledamöter i EU-parlamentet, liksom Spanien.

Länkar

http://www.kprm.gov.pl/

http://www.europarl.eu.int/enl....../applicants/poland_home_en.htm