Politiska partier

Meeting in the Democratic Forum (Photo: EUobserver.com)

EU har för närvarande fem övernationella partier. 
En ny EU-lag innebär att de övernationella partierna kan få ekonomiskt stöd från EU-budgeten. För att komma i fråga för stöd måste ett parti ha stöd i åtminstone 25 % av medlemsstaterna. Liberalerna, kristdemokraterna, socialisterna, de gröna och regionalisterna har redan övernationella partier som är kvalificerade för EU-stöd.

Redan idag får de övernationella partierna visst stöd från EU-budgeten, men bidragen har kritiserats av Revisionsrätten för att vara olagliga. Den nya partistadgan kommer att undanröja grunden för denna kritik. Privata donationer till partierna på över 100 euro måste registreras.

Partistadgan antogs med 345 röster för och 102 röster emot, 34 avstod. Flera mål i domstolen förbereds för att få partistadgan överprövad. Motståndarna hävdar att det inte finns europeiska partier, där personer kan bli medlemmar och påverka. Det finns bara nationella partier som bildar europeiska allianser.