Prestige

The oil tanker Prestige, sinking off the coast of Spain (Photo: European Commission)

Så hette den oljetanker som sjönk utanför Spaniens kust 2002. En annan oljetanker, Erika, sjönk 1999.

I EU-parlamentet krävde mer än en fjärdedel av ledamöterna en särskild undersökningsutskott. Kravet avvisades av majoriteten av talmanskonferensen, som istället föreslog en tillfällig arbetsgrupp.