Partnerskap för fred

NATO flag (Photo: NATO)

Ett NATO-initiativ 1994 för att involvera de Öst- och Centraleuropeiska länderna i försvarssamtalen innan medlemskap i NATO kunde bli aktuella för dem, och för att ge även andra länder en möjlighet att samarbeta med NATO.

Den 16 juni 2003, fyra år efter NATO:s bombningar av Jugoslavien, ansökte Serbien-Montenegro om att få delta i Partnerskap för fred-programmet.

Länkar

http://www.nato.int/pfp/pfp.htm