Pasqua, Charles (1927 - )

Charles Pasqua (Photo: EP)

Ordförande för UEN-gruppen i EU-parlamentet sedan 1999. Tidigare inrikesminister i Frankrike och ledande motståndare till Maastrichtfördraget inför den franska folkomröstningen 1992.

Ledamot i Nationalförsamlingen sedan 1968. Invald i EU-parlamentet 1999 som ledare för den franska suveränitetsrörelsens lista.

Länkar

http://wwwdb.europarl.eu.int/e......mode=&itempl=&ireturn=