Kvothoppande

Genom den  gemensamma fiskepolitiken (CFP) kan fiskeföretag från ett EU-land försöka etablera sig i ett annat lands fiskevatten och därmed utnyttja detta lands kvot.

Det här är tillåtet enligt EU:s regler om etableringsfrihet. Men, i syfte att skydda systemet med landkvoter har EG-domstolen slagit fast, att det måste finnas ett verkligt samband mellan fiskarena, deras båtar och landet där de är registrerade.