Restitution

(Photo: EU Commission)

Ett belopp som betalas som exportstöd enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Nivån på restitutionen ändras i förhållande till situationen på världsmarknaden.

Länkar

Se också exportrestitution.