Ryssland

The Russian flag and emblem (Photo: Russian government)

Invånarantalet är 147 miljoner och ytan 17 miljoner km2.

Den legala basen för EU:s relationer med Ryssland är partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1994. EU har utformat sitt närmande till Ryssland i en gemensam strategi som antogs 1999.

Tekniskt bistånd ges för att understödja överenskomna mål genom TACIS-programmet. Ett antal särskilda handelsavtal liksom avtal om vetenskap och teknologi har också slutits.

De flesta politiker inom EU ser i likhet med EU-kommissionen inte Ryssland som en framtida EU-medlem. Motståndet mot ryskt medlemskap har främts politiska orsaker med hänsyn till Rysslands stora befolkning. Istället för medlemskap föreslår EU ett särskilt partnerskapsavtal.

2002 kom EU och Ryssland överens om särskilda visumregler för ryska medborgare som reser från den ryska enklaven Kaliningrad genom Litauen till Ryssland.

Länkar

http://www.gov.ru

http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/